پلیت کولر

پلیت کولر یا مبدل حرارتی صفحه ای ابزاری است که در صنعت برای انتقال حرارت در سیالات استفاده دارد و از قرار گرفتن تعدادی صفحات استیل با فرم های خاص در کنار هم ساخته شده، به نوعی که دو سیال عبوری به صورت یک در میان از مبدل عبور کرده و بین آنها انتقال حرارت انجام می گیرد.

 مبدل حرارتی صفحه ای به دو صورت جوشی و گسگتی تولید می شود نوع جوشی همانطور که از نامش پیداست،  صفحات به هم جوش شده اند و قابلیت جدا شدن از یکدیگر را ندارند لذا این نوع ،در صنایع برای تماس مستقیم مواد غذایی استفاده ندارد.

 پلیت کولر گسگتی

این مبدل دارای سازه ای است که دو صفحه ضخیم فولادی روی آن قرار دارد. صفحات مبدل که هر یک دارای گسگت یا واشر می‌باشد به تعداد مشخص بین دو فریم قرار گرفته و توسط پیچ که فریم ها را به هم فشرده می کند، آب بند می شود.

 این مدل، در صنایع برای مواد غذایی مورد استفاده دارد. پلیت کولر های تولیدی فراسردکاران عمدتاً برای خنک کردن شیر در دامداری ها یا کارگاه های لبنیات سنتی یا بستنی سنتی طراحی شده و با استفاده از آب سرد آیس بانک قادر به کاهش دمای شیر می باشد .در حال حاضر از صفحات ساخت ترکیه و فریم های تمام استیل بدون جوش استفاده می کنیم.