فرا سردکاران
نیاز به دستگاه آیس بانک در صنعت ماهیگیری و شیلات
24 اسفند 1401
دسته بندی: دستگاه آیس بانک

 

مصرف غذاهای دریایی آن هم حداقل دوبار

ادامه مطلب..
فرا سردکاران
نقش دستگاه آیس بانک در صنایع تولید دارو
24 اسفند 1401
دسته بندی: دستگاه آیس بانک

 

صنایع تولید دارو همیشه جزو صنعت‌ه

ادامه مطلب..
فرا سردکاران
صنایع مختلف تولید مواد پلاستیکی و استفاده از آیس بانک
24 اسفند 1401
دسته بندی: دستگاه آیس بانک

 

در صنایع پلاستیک، دستگاه آیس بانک جا

ادامه مطلب..
فرا سردکاران
نیاز به دستگاه آیس بانک در صنعت ماهیگیری و شیلات
19 بهمن 1401
دسته بندی: دستگاه آیس بانک

 

مصرف غذاهای دریایی آن

ادامه مطلب..