نگهداری شیر خام
19 نوامبر

■ سلامت شیر خام شیرخام باید از نظر شکل ظاهری دارای ویژگی های زیر باشد: رنگ طبیعی شیر خام سفید صدفی یا خامه ای و بعضی اوقات متمایل به زرد است شیرخام باید دارای طعم و بو و مزه طبیعی مخصوص به خود باشد و باید طعم و…