نمایش 4 از 4 محصول
دستگاه پخت شیر فراسردکاران تولید شده از بهترین متریال با استفاده از تکنولوژی
دستگاه آیس بانک فراسردکاران تولید شده از بهترین متریال با استفاده از تکنولوژی جوش لیزر
دستگاه مایه بستنی فراسردکاران تولید شده از بهترین متریال با تکنولوژی جوش لیزر
دستگاه شیر سرد کن فراسردکاران تولید شده از بهترین متریال با استفاده از تکنولوژی جوش لیزر