فرا سردکاران
دستگاه مایه بستنی 1400 دور کندانسور آبی
18 آبان 1401
دسته بندی: دستگاه های صنعت لبنیات

ادامه مطلب..

فرا سردکاران
دستگاه مایه بستنی ۲۸۰ دور کندانسور آبی
18 آبان 1401
دسته بندی: دستگاه های صنعت لبنیات

ادامه مطلب..

فرا سردکاران
دستگاه مایه بستنی
18 آبان 1401
دسته بندی: دستگاه های صنعت لبنیات

ادامه مطلب..

فرا سردکاران
دستگاه پخت شیر برای شیر خام
18 آبان 1401
دسته بندی: دستگاه های صنعت لبنیات

ادامه مطلب..

فرا سردکاران
دستگاه آیس بانک با پلیت کولر
18 آبان 1401
دسته بندی: دستگاه های صنعت لبنیات

ادامه مطلب..

فرا سردکاران
دستگاه آیس بانک بدون پلیت کولر
18 آبان 1401
دسته بندی: دستگاه های صنعت لبنیات

ادامه مطلب..